Marzec

Ale­go­ria mar­ca. Triumf Miner­wy – Fran­ce­sco del COSSA. Klik­nij na obra­zek po wię­cej informacji

Luty

Ben­ja­min Wil­liams Leader (1881) – Gro­bla w lutym

Lipiec

BRUEGEL, Piotr (Star­szy) – 1565 – Sia­no­ko­sy (lipiec)