Matura: DZIEŃ I – Język polski (II)

Pisa­łem na roz­sze­rze­niu temat I: doty­czą­cy „Żywo­ta czło­wie­ka poczci­we­go” Reja. Bar­dzo faj­ny. A jutro mat­ma, ale tego się nie boję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *