Matura: DZIEŃ III – Język angielski (I)

Wła­śnie wró­ci­łem z angiel­skie­go pod­sta­wo­we­go. Był banal­ny. Ale cze­ka mnie jesz­cze rozszerzony.

To jest 101. wpis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *