:)

CAM00632
Dro­ga

Sesja szyb­ko się zaczę­ła i szyb­ko skoń­czy­ła; dla mnie z wyjąt­ko­wo dobrym wyni­kiem, cho­ciaż popraw­kę z pew­ne­go dzia­do­stwa mia­łem. Pla­nów żad­nych waka­cyj­nych wła­ści­wie nie mam. Poza tym, że od przy­szłe­go tygo­dnia roz­po­czy­nam prak­ty­ki w sądzie, a potem będę musiał zro­bić „coś” z moją pra­cą magisterską 🙂

Ale może znaj­dę czas na zak­tu­ali­zo­wa­nie tej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *