Jesień w domu

To bar­dzo miłe uczu­cie, że nie­dzie­lę spę­dzam w domu, a nie w auto­bu­sie do Pozna­nia. Mam nadzie­ję, że nie będę żałować.

Jesienna mgiełka
Jesien­na mgiełka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *