Odliczanie

Dokład­nie rok temu, 15 sierp­nia 2017 roku, wędro­wa­łem po Babio­gór­skim Par­ku Naro­do­wym. Byłem zdzi­wio­ny, ile w nim jest ludzi – ale potem uświa­do­mi­łem sobie, że prze­cież było świę­to i dzień wol­ny. W tym roku zno­wu wybie­ram się do Zawoi – odli­czam już dni do wyjazdu.

Na razie musi mi wystar­czyć nasz miej­ski lasek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *