Zaciszne ustronie

Wczo­raj i dzi­siaj wybra­łem się na rowe­rze w poszu­ki­wa­niu zacisz­ne­go ustro­nia. Wczo­raj uda­ło się poło­wicz­nie, bo mia­łem pro­ble­my z rowe­rem – ale i tak prze­je­cha­łem ponad 10 km. Dzi­siaj jecha­łem na rowe­rze 23 km i takie wyma­rzo­ne miej­sce zna­la­złem. Nie powiem rzecz jasna, gdzie te miej­sca są…

Zaciszne ustronie (T)
Zacisz­ne ustro­nie (T)
Zaciszne ustronie (C)
Zacisz­ne ustronie ©
Zaciszne ustronie (C)
Zacisz­ne ustronie ©
Zaciszne ustronie (S)
Zacisz­ne ustro­nie (S)
Zaciszne ustronie (S)
Zacisz­ne ustro­nie (S)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *