Maj

Dziś nastał ten wie­ko­pom­ny dzień, w któ­rym skoń­czy­łem pisać swo­ją pra­cę magi­ster­ską. Liczy ok. 110 stron, czy­li cał­kiem spo­ro. Teraz cze­kam na uwa­gi promotora.

20150501_164233
Pies 🙂

Poza tym, zaczął się dłu­gi week­end majo­wy, któ­ry w tym roku dał nam tyl­ko jeden dzień wol­ne­go. Zawsze jed­nak moż­na przejść się z psem 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *