Lato w mieście i na wsi

Nie mam w tym roku urlo­pu latem, o jakim­kol­wiek wyjeź­dzie mogę zapo­mnieć. Zosta­je mi więc, jak zawsze, mia­sto i jego oko­li­ce. Ale pogo­da na rower też nie zawsze jest – burze, desz­cze, wiatr &c.


Lato 2019

Lato 2016

Lato 2015

Lato 2014

Lato 2013

Lato 2012

Lato 2009

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *