Pyzdry

Zdję­cia Pyzdr. Zro­bi­łem je wio­sną 2017 roku, wio­sną 2018 i zimą 2020 roku.