Maj

CIARDI, Gugliel­mo (1869) – Majo­wy poranek

Luty

Piotr Bru­egel Star­szy (1565) – Pochmur­ny dzień