Za chwilę jadę!

Już jestem spa­ko­wa­ny i nie­cier­pli­wie ocze­ku­ję wyjaz­du – a to jesz­cze kil­ka godzin. Zapra­szam jesz­cze do obej­rze­nia zdjęć z wycie­czek rowe­ro­wych po oko­li­cach Kalisza.

Nad Prosną zdjecie_20090814_0396.jpg

Kościół na Dobrzecu

Kościół na Dobrzecu

Jestem tro­chę zdenerwowany…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *