Matura: DZIEŃ VII – Język angielski ustny, poziom rozszerzony

Już jestem po matu­rze. Z angiel­skie­go ust­ne­go mam 1920 pkt. Teraz cze­kam na wyni­ki, a to dopie­ro w koń­cu czerwca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *