Komunikat

Ogła­szam, że moja stro­na inter­ne­to­wa nie­dłu­go prze­nie­sie się pod nowy adres. Noszę się z tym zamia­rem już od dłuż­sze­go cza­su. Dodat­ko­wo, otrzy­ma nowy wygląd.

Pozdra­wiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *