Początek lata w lesie

Las jest ład­ny o każ­dej porze roku, cho­ciaż mnie chy­ba naj­bar­dziej podo­ba się zimą. Wte­dy nie ma tylu krza­czo­rów i moż­na wejść w miej­sca, któ­re o innych porach roku są zaro­śnię­te, a przez to nie­do­stęp­ne. Latem trze­ba zado­wo­lić się cho­dze­niem po ścieżkach.

Jedna odpowiedź do “Początek lata w lesie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *